Doğuştancı Kuram

28.01.2018
Doğuştancı Kuram
 
Fransızca:    
İNGİLİZCE:   Nativist Theory- ding dong theory
Almanca  :    
 
 
Osmanlıca:       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  
 
TANIMLAR
 
 
İnsanın dil yetisinin biyolojik bir temeli olduğunu, doğarken dil yetisiyle doğduğunu varsayan bir kuramdır. Bu kurama  “psi- kolinguistik” kuram adı da verilir.  Bu kurama göre insan doğuştan konuşma mekanizmalarına sahip olarak doğar, ağız, dil, ciğerlerden gelen hava, ses telleri vb. İnsanlar da hayvanlar gibi doğar doğmaz sesler çıkarmaya başlar. Şu halde insan dil yetisi ve konuşma mekanizmalarını gerektiren organları ile doğar. Bu mekanizma, çocuğun çevresinde konuşulan dili kavrayıp algılamasına, o ana dilin kurallarını anlayarak öğrenmesini ve daha sonra da uygulamaya geçirmesini ve konuşmasını sağlar.
 
Dil kurallarını kavrama, öğrenme , kullanma  ve konuşmaya geçmeyi  mümkün kılan bu mekanizma sayesinde tüm çocuklar  ve bireyler aynı aşamalardan geçerek, biyolojik olarak belli bir olgunluk düzeyine geldiklerinde tıpkı yürümeyi öğrendikleri gibi  konuşmayı  da bu biyolojik gelişim evreleri içinde öğrenirler.
 
Çok çok geri zekalı olmayan,  biyolojik dil mekanizmaları sağlıklı olan engelli olmayan ( yani işitme engelli, çok ileri düzeyde  zihinsel engelli olmayan ) her birey  doğuştan var olan biyolojik yetiler sayesinde konuşmayı öğrenir.  Her çocuğun seslendirme aygıtı aynıdır. Fakat her dil konuşma mekanizmalarını farkı şekillerde kullanarak farkı kelimler ve cümle yapıları oluşturarak zamanla evrimleşmiştir. Diller arasında çok uzun zamanlarda oluşan bu evrim farklı dilleri ortaya çıkarmıştır. Her çocuk doğal olarak aynı biyolojik sesleri – tıpkı hayvanlar gibi – çıkarabilmektedir.  Bir ana dilini öğrenmek, yürümeyi öğrenmeye benzer. Yani her ikisinin de temelinde olgunlaşma yatar. “Bu kurama göre davranışçı ve sosyal öğrenmeci yaklaşımlarda önemli olan çevre, çocuğun dil öğrenip öğrenmeyeceğini değil; hangi dili öğreneceğini belirler”. Böylece her çocuk hangi dil ve sosyal çevrede doğmuş ise o dilin özelliklerini öğrenmek zorunda kalır.
 
Hepimiz dil öğrenirken cümle yapısını kavramaya çalışırız. Sonra bu cümle yapılarını çeşitli yapılara dönüştürür ve yeni yeni cümleler üretiriz.”
 
Eric Lenneberg ve Noam Chomsky bu kuramın öncülerindendir. Steven Pinker da bu kuramın temsilcilerinden olmakla birlikte Chomsky'den evrimci yaklaşımıyla ayrılır. Pinker, dilin göz gibi evrim süreci içinde gelişen bir organ olduğunu varsayar.
 
KAYNAKÇA
en.wikipedia.org/wiki/Language_acquisition
Tazegül D. Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme. Mayıs 2010 Cilt:18
Dr. Ceyhun Ozan, Dil Gelişimi
Habibe Özer, Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Ana Dil Gelişimi ve İkinci Dil… Yüksek Lisans Tezi
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar