Düstûr-nâme’den

06.09.2016
 
Düstûr-nâme’den
 
İki kaleyidi İzmir ol zamân
Birini Mehmed Beğ almışdı nihân
 
Biri anun dopdoluydu Freng
İşleriydi dün gün İslâm ile ceng
 
Geldi çün Gâzî Umur Paşa ana
Çoklığına kâfirün kaldı tana
Yanına bir kimse anun varımaz
Kuş olup uçarsa ana gir(e)mez
Çünki Paşa çekdi kılıç tepinür
İrişür küffâre kalkan yapınur
 
Hasm ile bir sâ’at eyleyince ceng
Sınuban kal’aya tıkıldı Freng
 
Nısfı kalmadı Freng oldı helâk
Hem Frengistâna andan irdi bâk
Sakız’a oldı Mesemort (hem) revân
İllik oldı andadur ana mekân
...
Bunda Paşa kükelere uğradı
Ceng idüben pâre pâre doğradı
 
Sancak-ı İslâm getürildi çıkar
Mîr Gâzî bahr yüzine bakar
 
Büyük Türk Klasikleri (1985). C. II. “Enverî”. İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay. 160-162

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar