Ehl-i aşka küfr ü îmâ bir olur

07.07.2016
 
 
Ehl-i aşka küfr ü îmâ bir olur
Vasl u hicrân derd ü dermân bir olur
 
Mülk-i aşk içre kamu bây u gedâ
Bende-i fermân u sultân bir olur
 
Zülf ü haddünden cüdâ âşıklara
Bâğ u bostân bend ü zindân bir olur
 
Âşıka cevr ü cefâ mihr ü vefâ
Kahr-ı cânân lûtf u ihsân bir olur
 
Hayretî gibi harâbât ehline
Tâk u eyvân genc-i vîrân bir olur
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar