Elektronik Sevi

14.10.2016
Uzay boyutunda
Elektromağnetik
Zaman soyutunda
Dalga dalga, yığışım.
İçselliğine, iç içe
 
Bir tanesi senin manyetizman
Açılmışım varyabılımla
Rezonansa
Duyarga bandımda
Neler geçmekte
Tutulmadan hepsi
Dekupe
 
İşte şimdi bir anda
Devrelerim lineer
Rezonans, kuplaş
Amplifikatörde
Gümrah gümrah
Dönüşümler
 
Genlik süzücüde
İstendiğe belirme
Ses-ses, renk-renk, gümrah
 
Şimdi anladın mı?
Frekansta uyuşum
Zorunluluk algıya
Frekans dışı
Sadece elektro dalga
Algısızca.
 
(15.01.1992)
 
Elektromanyetizma: Ses, resim gibi bilgilerin elektrik darbelerine çevrilerek, manyetik zarfa bindirilip uzaya salınması.

Varyabıl: Almaçlarda frekans seçimini sağlayan ve almacı belli bir frekansa duyarlı kılan ayarlanabilir, kapasite değiştirebilir, kondansatör.

Rezonans: Frekans uyuşum durumu. Belli frekansa ayarlı devre bu değerin altı ve üstü frekansları sönümlendirir, kısa devre yapar, dekuple eder.

Bant: belli titreşim aralığına düzgüleşmiş elektronik devre.

Dekuple: bantlarda tınlaşım dışı titreşimleri, bastırmak, sönümletmek için şaseye aktarma işi.

Kuplaş: Bağlantı, aktarma. İstenen elektronik dalgayı bir sonraki üniteye uygunlaştırarak aktarma.

Amplifikatör: Yükselteç devresi. Rezonans frekanslarını büyütüp, şekillendirir.

Genlik süzücü: elektromanyetizmadaki işaret bilgileri manyetik zarfından ayıran kat.
 
Bayram Kaya

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar