Ervâh-ı Ezelde Levh ü Kalemde - YAZDILAR

29.04.2016
 
YAZDILAR
 
Ervâh-ı Ezelde Levh ü Kalemde
 
Ervâh-ı ezelde levh ü kalemde
Bu benim bahtımı kara yazdılar
Gönül perişandır devr-i âlemde
Bir günümü yüz bin zâre yazdılar
 
Bulmadık şâdlığın irâdesini
Çekerim bu gamın ziyâdesini
Herkes dosta verdi ifâdesini
Bizimkini rûzigâra yazdılar
 
Aşk benimle eyler dâim kalmakâl
Dahi sabretmeye kalmadı mecâl
Derdim taksimdâra kıldım arzuhâl
Dedi neynim bahtın kara yazdılar
 
Gönlüm gülşeninde hâr oldu diye
Hasretlik cismimde var oldu diye
Sevdiğim sevdiğim pîr oldu diye
Erbâb-ı garazlar yâre yazdılar
 
Ne var bu sevdânın nihâyetinde
Gönül gezer yârin vilâyetinde
Herkes diyârında muhabbetinde
Bilmem bizi ne civâra yazdılar
 
Döner mi kavlinden sıdk-ı sadıklar
Dostunan dost oldu bağrı yanıklar
Aşk kaydına geçti bunca âşıklar
Sümmânî’yi bir kenâra yazdılar
 
Erkal, Abdulkadir (2015). Âşık Sümmâni Divanı. Erzurum: Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yayınları, YayınNo: 4. Syf. 408
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar