EŞEK DESTANI

29.06.2016
 
EŞEK DESTANI
 
Kırık Bayrakdâr'ın eşek fıkrası
Gayet firkatlidir dinleyin anı
Kan'da doğmuş Kitrevân'da gebermiş
Leng-i Timur vaktinden kalma külhâni
 
Üzerinden üç bin kolan geçirmiş
Üç bin kuskun üç bin palan geçirmiş
Bin yük odun bin yük saman geçirmiş
Seksen bin de Erzincan'ın soğanı
 
Çok rakı taşımış meyhanelerden
Çok süprüntü çekmiş kâşanelerden
Çok kasnak yüklenmiş çingânelerden
Yarım rub' arpa ile boylamış Van'ı
 
Çorak'tan Bayrakdâr arpa yüklemiş
Kellesine çarpa çarpa yüklemiş
Gâlibâ külhânî sarpa yüklemiş
Üzdüler gönünü çıkmazdan canı
 
Gelbulas önünde eğmiş semeri
Yükü semerinden bir karış geri
Galiba çok imiş eşeğin zoru
Gözünde olmasa arpadan yanı
 
 
Düşmüş küreğinden kolu yüzülmüş
Yükü ağınmış beli yüzülmüş
Kırık Bayrakdâr'ın eli yüzülmüş
Şehre düşmüş arar eşek lokmanı
 
Şimdi kurd lingıne bindi Bayrakdâr
Eşekten düşmüşe döndü Bayrakdâr
Ta bir baş sehere indi Bayrakdâr
Sorar dükkân dükkân eşek dermanı
 
Neresi kırılmış deyü sordular
Kimi nala kimi mika urdular
Sonra keçel sakız haber verdiler
Yaptırıp kop etti gör bu seyrânı
 
Horladı görünce Kırık Bayrakdâr
Yaklaştı yanına gördü canı var
Dendi noldun ey merkeb-i kafadar
Yer misin getirsem arpa samanı
 
 
Dedi ki zahirde ben senden eşek
Ve-lâkin mâ'nâda sen benden eşek
Dişlerin sırtarmış ey benden eşek
Kulak yok kuyruk yok sıpkaç palanı
 
 
Neylesin ki üryan olmuş bîçâre
Sefîl baykuç  teği sarılmış yâre
Dört ayak bir kuyruk kalmış ne çâre
Çekmişler nalların çıkmış çevânı
 
Nallarım çektiler gözüm bakardı
Kuyruğum kestiler yaşım akardı
Gelbulaslı Yakûb gönüm çıkardı
Köylüler pay etti geri kalanı
 
Ben de bilse idim durmaz gelirdim
Eşeğin hâlinden ben de bilirdim
Derisini soyar yağın alırdım
Nice bir çekeyim ben bu yavanı
 
Bayrakdâr eşeğin noldu dediler
Kodalı'ya kadı oldu dediler
Eşek mesnedini buldu dediler
Sen ara bul derisini soyanı
 
Sağ eşek boğazlanmaz ey kanlı zâlim
Gayet perîşân oldu bu benim hâlim
Bu sene gün attı benim ikbâlim
Kırk yüz saman bana etti ziyanı
 
Fetvaya danıştım buldu yerini
Dedi ki alırsın üçün birini
Şahidin birisi şeyhin torunu
Birisi de Varıcna'nın çobanı
 
Not:  Bu şiirin Bayburtlu Zihni’ye ait olmadığı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur.
 
Alıntı: https://www.liseedebiyat.com/halk-edebyati/20-sanatcilar/1467-bayburtlu-zhni.html
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar