Eserlerinden Örnekler

26.10.2016
 
Eserlerinden Örnekler
 
İhtilâf-ı mezheb olmaz bende haktır mezhebim
Mezheb-i vâhidde buldum âkıbet ben matlubum
 
Feyz-i Hak olsa ne şek anı kabûl etmek gerek
Ol ki ilhâm olmaya anı götürmez meşrebim
***
Füyûz-ı Rûh-ı Kudüs itmese idi imdâd
Bu deñlü lutf-ı ma‘ânî neden iderdi sünûh
 
Yurtsever, Murat (1990). Bursalı İsmail Hakkı Divanı (İnceleme-Metin). Bursa: Uludağ Ü. SBE Doktora Tezi:251-431.
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar