Ey saba canane dedin mi dedim; dedim dedi

29.06.2016
 
Ey saba canane dedin mi dedim; dedim dedi
Düştüğüm efgane dedin mi dedim; dedim dedi
 
Hasretinden hasta dil gurbette naçar olduğum
Yandığım hicrane dedin mi dedim; dedim dedi
 
Takrığım gerdane zencir-i cünün-i aşk ben
Gezdiğim divane dedin mi; dedim dedi
 
Arz-ı hale cür’etim yok azm-ı raha takatim
Ol şeh-i hubana dedin mi dedim; dedim dedi
 
Gör ne ferman eyledi Dara-yı mülk-i hüsn ü an
Zihni-i nalana dedin mi dedim; dedim dedi
 
Adem’e bir ma’nide gülzar-ı cennettir vatan
Abı kevser haki kimya-yı sa’adettir vatan
 
Sattı kasrı zer-nitaka bu mar viraneyi
Bildiler halvet-sera-yı şah-ı ülfettir vatan
 
Her deminde tazeler bezm-i elest peymanesin
Neş’e-bahş-i alem-i ahd-ı muhabbettir vatan
 
Kars-ı Cem’dir pisteri har olsa balin-i hacer
Başka hab u başka rahat başka halettir vatan
 
Zihni olsan malik-i Mısr-ı hazain sud yok
Mülk-i la-yefna bir kenz-i kana’attır vatan
 
https://www.bayburt69.com/arsiv_site2002/zihnibaba.htm
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar