Ey uranlar kılıcı heybet ile küffâra

07.07.2023

 

Ey uranlar kılıcı heybet ile küffâra

Cân ü dilden sizi ısmarlamışam Settâr’a

 

Eyledüm size du‘â ile selâmum irsâl

Siz selâmetde oluŋ düşmen ola bîçâre

 

Cengde nâm-ı Hudâyı komaŋuz hiç dilden

‘Avn-i Hakk’ı dileyüp yalvaruŋuz Gaffâr’a

 

Hazret-i Hak’dan umaram ki kral-ı bed-hâl

Vire hep şehr ü hisârını gelüp yalvara

 

Ahmedâ hayr du‘â eyle guzâta her dem

Diler iseŋ ki mu‘în ola Hudâ anlara        (Kayaalp 2019:42)

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar