Ezo Gelin 12

21.10.2016
 • Ezo Gelin 12

 • Benim olsan da vermem seni felege
  Başın içün de salma beni dilege
  Özo gelin benzer gökte melege
  Başı duman olmuş ağlar bu gelin

  Malın kaçak ise gidim gümrüge
  Geç Karakuyu’da otur Dövnüg’e
  Gine dönek verdi eski yurduna
  Başı duman olmuş ağlar bu gelin

  Özo gelin yatağında yatıyor
  Bülbüller de baş ucunda ötüyor
  Gidersen arkanda şetilin yatıyor
  Başı duman olmuş ağlar bu gelin

  Kerpiçten de şu Bozbağ’ın yapısı
  Kalem kaşlı güzelinin hepisi
  Sana kurban Suriye’nin hepisi
  Başı duman olmuş ağlar bu gelin

  Hele bak da Kozbaşı’nın daşına
  Kudret kalemini çekmiş kaşına
  Özo gelin girmiş on dört yaşına
  Başı duman olmuş ağlar bu gelin

 • İsmail Laloğlu

 • Gaziantep

 • Gaziantep Folkloru, Ferruh Arsunar, TC MEB Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Yayımlarından Seri II Sayı 7, İstanbul, 1962, s. 118.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar