Forum Nedir Tarihçesi ve Özellikleri

24.05.2011

 

 FORUM


KELİME ANLAMI:

Edebiyatta bir tartışma türü olan forum kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı: “ Dinleyici olanlarında da söz alabildikleri belli bir konuda düzenlenmiş toplantı. Bazı sorunların görüşülerek karara bağlandığı genel toplantı. Tartışma alanı “ şekillerindedir.

Kelime, Romalılar zamanında, şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alana forum denmesi ile ortaya çıkmış bu nedenle forum tartışma alanı ve tartışma alanında yapılan tartışmaların kendisi şeklindeki anlamını günümüze kadar korumuştur. Günümüzde daha ziyade yapılan toplu tartışma, sorunların karara bağlandığı genel toplantı şeklinde anlaşılmaktadır.

FORUM NEDİR TANIMI

Forum bir moderatör – başkan -   yönetiminde, toplumu ilgilendiren konularda, farklı görüşleri temsil eden temsilci konuşmacılar ile dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara denir.

Yani forum bir başkan , farklı görüşleri temsil eden konuşmacılar ve izleyicilerin de iştirak ederek yaptıkları genel bir toplantı veya tartışmadır.

Forumu başkan yönetir ve başkan seçilmiş tartışmacılar ve izleyicilere sırası ile söz hakkı verir. Yani forumda izleyiciler de söz hakkı isteyerek görüş belirtebilir. Bu özelliği diğer tartışma ve toplantı türlerinden ayrılır. Diğer bir özelliği ise forum ve panelin iç içe yapılmasıdır. Forum’dan sonra panel toplantı ve tartışma panele evirilebilir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

Forum, başlı başına bir tartışma türü değildir. Ama dinleyenlerin de konuya katılabilmesi dinleyicilerin de aktif katılımını sağlaması, farklı bakış açılarının da ortaya çıkmasını sağlamış olur. Konunun uzmanı olan konuşmacılar ile halkın görüşlerinin ortaya serilmesine olanak verir. Foruma davet edilmiş olan uzamanlar da ortaya çıkabilecek yanlış anlamaları düzeltebilmiş olur. Forum yapmanın maksadı belli kararlar almak değil konuyu değişik farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

FORUM İLE PANELİN FARKLARI

Panel başkan ve seçilmiş uzmanların bir konu hakkında yaptıkları tartışmadır. Panel de izleyicilere söz hakkı verilmez. Panel bir başkan ile dört veya beş uzmanın başkanın denetiminde yaptıkları tartışmadır.  Forum ve panelin farkı izleyicilerin tartışmaya katılıp katılmaması ile oluşur. Panel de izleyiciler tartışmaya dâhil edilmez. İzleyiciler konuşmacıları dinlerler.

 

FORUM NASIL YAPILIR


Başkan ve farklı görüşleri olan seçilmiş uzmanlar forum yapılan alanın sahnesinde yerlerini alırlar. Başkan uzmanları tanıtır ve konuyu açıklar. Başkanın denetimindeki uzmanlar ile dinleyiciler başkanın denetiminde söz alarak konu hakkında görüşlerini belirtirler.  Bu tartışmalar daha doğrusu fikir alışverişleri başkanın foruma son vermesi ile son bulur.

Forum, panelin devamında yapılabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı duyurulur.
Forum, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

FORUMUN ÖZELLİKLERİ

Forumda söz alan dinleyiciler, kısa, açık ve net konuşmalıdır.  Forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır. Konuşmacılar ve izleyiciler de foruma katılırlarken bunun farkında olmaktadırlar. Bu nedenle forum bir tartışmadan ziyade konu ile ilgili olanların yaptıkları durum değerlendirmesi, sorunların ortaya konulması, fikir alış verişi şeklinde gerçekleşir.

Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemeli,  konuşmalar kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.


FORUM TÜRÜNÜN OLUŞMASI VE TARİHÇESİ

Eski Avrupa kentlerinin birçoğu­nda Pazar yerleri aynı zamanda hükümet sorunlarının konuşulduğu ilan edildiği hatta halkın da sorunlarının dinlendiği yerlerdi. Eski Roma kentlerinin merkezinde bulunan bu yerlere forum deniliyordu. Forumlar, Eski Yunanistan'da agora denen pazaryerlerinin Roma’daki devamıydı.
Roma kentindeki forum, pazar ve alışveriş merkezi olarak da kullanılan, siyasal ve genel amaçlı toplantıların yapıldığı işlek yerler oluyor, bu alanlar kent meydanı olarak şekilleniyordu. Bu meydanlara oval şekilli özel toplantı alanları inşa ediliyordu Roma kent merkezlerindeki forum alanları görkemli geliş gidiş yolları muhteşem şekillerde inşa ediliyordu.

Yapılan bu görkemli Forum alanlarında toplantılar yapıldığı gibi gladyatör dövüşleri, spor karşılaşmaları gösteri ve törenler de yapılırdı. Agora ve kamusal alanların merkezinde olan bu forum alanının bir köşesinde konuşmacılar için bir kürsü de oluyordu.

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar