Gel bir eyyâm elem-i cevrden âzâd olalım

29.06.2016
 
 
Gel bir eyyâm elem-i cevrden âzâd olalım
Ẕevḳî tebdîl idelim hicr ü ġama şâd olalım
 
Yetişür çekdigimiz künc-i melâmet ḳahrın
Ṭutalım pîr-i muġân dâmeniñ irşâd olalım
 
Ṭutalım meygedeniñ âb-ı hevâsı ẕevḳin
Nice bir kûşe-i ġam-ḫânede berbâd olalım
 
Sürelim pâyına yüz sâḳî-i gül çehrelerin
Leb-i cân baḫşlarıñ bûs idüb âbâd olalım
 
Telḫ-i kâm itdi bizi renc-i ḫumâr-ı ḥasret
Ẕihniyâ kâm-ı dil-i Şîrîn’e Ferhâd olalım
 
Dr. Nazire ERBAY,  Bayburtlu Zihni Divanı, https://app.bayburt.edu.tr/bakutam/bayburtlu-zihni.pdf

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar