Ger elemimge çâre yoq, bolmasa bolmasın, nitey?!

06.04.2016
Ger elemimge çâre yoq, bolmasa bolmasın, nitey?!
Var gamıma şumâra yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Rencime bu ise aded hâsti bu irse neyleyin,
Derdime ger kenâre yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Cem' imes irse hatırım, cem' olurga zâhida, Hâcet-i
istihare yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Yârdın elge kâmlar bu ki menin san gehi
Köz uçıdın nazara yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Meş'el-i vasi ile ulus şâm-ı münevver u menin
Bahtıma bir şerare yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Qısm-ı ezelge şâdmen bu ki felek riâyeti
Hâlime âşkâre yoq, bolmasa bolmasun, nitey?!
 
Dedim: İrür Nevâî öz derdiğe çaresiz, dedi:
Ger elemimge çâre yoq, bolmasa bolmasun, nitey?
 
 
 
Üzüntülerime bir ilaç yokmuş; olmazsa olmasın neyapayım?! Sayısız gamım varsa neolmuş ki?!
Istırabım çok fazla ise ve istenen buysa ne yapayım?Derdim hudutsuzca hudutsuz olsun ne yapayım
Cem' imes irse hatırım, cem' olurga zâhida, Hâcet-iDedim: İrür Nevâî öz derdiğe çaresiz, dedi:
Hayırlı olmasını dilediğim bir isteğim yok. Olmazsa olmasın,ne yapayım?!
Yârimi bilmeyenler mutludur. Yârimin bana arasıra bir göz ucuyla bakışı bile yok. Olmazsa olmasın, neyapayım?!
Herkes kavuşma meş'alesi ile akşamlarını aydınlatıyor.Benim kısmetime ise bir kıvılcım bile düş-medi. Olmazsa olmasın, ne yapayım?!
Ezelde (takdir edilen) kısmetimden hoşnudum. Feleğinyönlendirmesiyle halimi bilen yok. Yoksa yok, neyapayım?!
Dedim ki: Nevâyî'nin çaresiz derdine çare bul.Dedi: Gerçi benim verdiğim elemin çaresi yoktur. Olmazsaolmasın, ne yapayım?
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar