GÖNDERGE ( gösterge - gösteren ) Nedir

28.01.2018
 
 
GÖNDERGE
 
Fransızca:  
İNGİLİZCE:   reference
Almanca  :   
 
 
Osmanlıca:       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:  
 
Sözlük açısından anlamı: “ Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık”
 
 Metinlerde yazılı eser, edebiyat türlerinde yazarın okura iletmek istediği, fikir, düşünce, duygu, tez, kavram vb. Yazının yazım amacını oluşturan fikirsel mesaj, aktarımı istenilen duygu fikir, tez. Yazıdan çıkarılacak ileti. Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık.
 
Dil bilimde dil ile ifade edilecek her varlık bir gönderge olarak kabul edilir.
Bu nedenle her varlık bir gönderge olmuş olur. Göndergeleri bir dilde kavram olarak karşılayan dil işaretlerine ise sözcük veya gösterge ( ses simgesi) adı verilir.
 
Göstergenin somut yönüne ise yani sözcüğü oluşturan ses işaretleri, harflere ise  gösteren denir.
Göstergenin soyut yönüne (varlığı karşılayan anlam yönü) gösterilen denir.
Örnek
Limon :  
Bir varlıktır o halde varlık olan bir şey dilbilim açısından limon da bir GÖNDERGE dir.


Limon :
Dil bilim açısından  bir varlığı – göndergeyi, karşılayan bir sözcük yani  Göstergedir.
GÖSTERGE

L-i-m-o-n
 
Sözcüğü oluşturan harfler,  göndergeyi işaret eden göstergeyi gösteren varlıklardır.
GÖSTEREN

Gsöterge gönderge

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar