GÖNÜLLER SULTANI

09.04.2020
GÖNÜLLER   SULTANI
Âdem'in   sulbine   nurun    koyuldu
Kalu belâdasın  ismin  Muhammed
Sevginle  melekler   secdeye durdu
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Nebiler  soyunda     nurun     parladı
Kutsal   metinlerde   haberin    vardı
Kelâm-ı    tevhid'e       adın     yazıldı
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Vahye    muhatabsın  Hira   dağında
Son hak peygambersin Rabbim katında
Milyarlarca  insan   Senin    yolunda
Gönüller  sultanı Güzel  Muhammed.
 
Mekke'ye  varınca  aşkınla   yandım
Doğduğun   mekanda  seni   aradım
Görürüm   diyerek   kâbe'ye  vardım
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Medine  nurludur  Kubbeyi    Hadra
Bağrında  yatan   Hatem'ül    Enbiya
Dolup da    taşıyor   kullarla   Ravza
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Sünnete  bağlıyız    hayat   boyunca
Adını    koyarız       evlad     doğunca
Dualar   okuruz      adın        duyunca
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Mekke    eminisin    halkın       içinde
Küffârın    malları      Senin      evinde
Sünnetine     bağlı     ümmet    izinde
Gönüller  sultanı Güzel  Muhammed.
 
Ümmete  örnektir    Kur'an   ahlâkın
Sırat-ı  müstekim   senin  fermanın
Yoluna    kurbandır    sana   sevdalın
Gönüller  sultanı Güzel  Muhammed.
 
Bu   asırda   insan    gafil    saygısız
Seni  sevmeyenler  gider    imansız
Âhiret   gününde  kalır    dermansız
Gönüller sultanı  güzel Muhammed.
 
Ahiret     gününde    vardır    değerin
Ümmetsiz Cennete girmem dileğin
Şefehat    hakkını   Hak'tan   isteğin
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
 
Mahşerde  sancağın altında  kalsam
Habbin   Cennet'te   komşusu   olsam
Havz-ı Kevserinden bir yudum alsam
Gönüller  sultanı güzel   Muhammed.
 
Şair    Efe     daim    senin      yolunca
Seviyorum  seni   ömrüm    boyunca
Kavuştursun mevlâm divan kurunca
Gönüller  sultanı  güzel Muhammed.
           H.Hüseyin    ARSLAN
                 Sairefe .Com
 
 

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar