Görünmez Dideme Dünya Vü Ukba

26.10.2016
 • Görünmez Dideme Dünya Vü Ukba

 • Görünmez dideme dünya vü ukba
  Bana zatın müyesser eyle Mevla
  Gerekmez masiva hergiz serapa
  Bana zatın müyesser eyle Mevla

  Kimi bağ u kimi bostanı ister
  Kimisi kul kimi sultanı ister
  Kimi huri kimi gılmanı ister
  Bana zatın müyesser eyle Mevla

  Gelip semt-i muhabeten vefalar
  Aradan ref'ola cümle cefalar
  Erip zatın nesiminden safalar
  Bana zatın müyesser eyle Mevla

  Kimi ef'ale himmet eylemiştir
  Kimisi de sıfatı gözlemiştir
  Çü her biri bir izi izlemiştir
  Bana zatın müyesser eyle Mevla

  Bir ismin batın u birisi zahir
  Vücuda geldi senden bu mezahir
  Derun-ı Hakkı irşad eyle ahir
  Bana zatın müyesser eyle Mevla

 • Bursalı İsmail Hakkı

 • (Mefa'ilün/Mefa'ilün/Feülün) Halk Şiirinden Seçmeler - 100 Temel Eser, Bilge Kültür Sanat, Yayın No: 186, sayfa 180, no.2. 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar