Habâb-âsâ olaldan ‘ışk ile dilde hevâ peydâ

27.02.2017
 
 
Habâb-âsâ olaldan ‘ışk ile dilde hevâ peydâ
 
Habâb-âsâ olaldan ‘ışk ile dilde hevâ peydâ
Sunar mey yirine sâkî-i gam bana pey-â-pey dâ
 
Gözümde v’ey eger olmaya hûrşîd-i ruhun rahşân
Felekde mihr-i ‘âlem yâ ola yâ olmaya peydâ
 
Beni hâk itdi pâ-bûsun hevâsı irmedi destüm
Gubârum oldı gitdi ‘âkıbet yollarda nâ-peydâ
 
İripdür behre ‘ışkumdan benüm Ferhâd u Mecnûna
Meseldür söylenür olur er erden dil-berâ peydâ
 
Revân-ı Hüsrev ü Hâfız ‘Acemde şâd olmışdur
Olupdur ‘Âşık adlu Rûmda bir hoş-edâ peydâ
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar