Hâh iklîm-i Hicâz'a hâh iklîm-i Türkistân'a git

18.09.2017
Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
1 Ey sabâ lutf et dokunma kâkül-i cânâna git
Hırmen-i hüsnün savurma hûşesin bir yana git
 
2 Geçmez ol sultân-ı işve etdiği bî-dâddan
Eyleme beyhûde şekvâ ey dil-i dîvâne git
 
3 Başına üşsün yine uşşâk kumrîler gibi
Serv-i nâzım nev-bahâr oldu leb-i cûyâna git
 
4 Sıkletinden gayrı bezminden ne hâsıl zâhidin
Feyz-yâb olmak dilersen meclis-i rindâna git
 
5 Misli yokdur kâkül-i ruhsârının Meşhûriyâ
Hâh iklîm-i Hicâz'a hâh iklîm-i Türkistân'a git
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar