Hat belürse n’ola ol lâle-’ızârumda benüm

27.02.2017
 
Hat belürse n’ola ol lâle-’ızârumda benüm
 
Hat belürse n’ola ol lâle-’ızârumda benüm
Sebze-i ter yaraşur tâze bahârumda benüm
 
Öldüm ol servün ayagına yüzüm süremedüm
Serv dikün başum ucında mezârumda benüm
 
Sûzen-i gamzelerün itdi ser-â-ser pür-zahm
Yir yok igne basacak cism-i figârumda benüm
 
Sû-be-sû cûlar olup oldı gözüm yaşı revân
Görmedüm servümi bir lahza kenârumda benüm
 
Nakş-ı bî-cân gibi hayrân kala ‘Âşık Mânî
Görse bu anı eger nakş-ı nigârumda benüm
 
Aşık Çelebi
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar