Hemcinslerin Tarihi 11

18.01.2024

İşte burjuva egemenliği sömürülecek olan mülkü ve birikim yapacak kadar parası olmayan halkın elinde bin bir zorlukla biriken parasal zenginliği almak için enflasyon biriken bu tür parasal zenginliği ekşitip kokutuyordu.


Ücretli çalışma ya da ücretli kölelik yoluyla bir kısım kolektif zenginlik, transfer ücret veya para olarak halkın eline geçiyordu. 


Yani tam kontrol edilemeyen kolektif zenginliğin bir kısmı para olarak işsiz, güçsüz ve mülksüz halkın eline geçiyordu. 


Ücretli çalışma yoluyla kimi kişiler dişinden artırdığını para olarak biriktiriyordu. Bu yolla piyasada oluşan yeni ve türedi para zenginleri nedenle para şişkinliği oluşuyordu. 


Paranın temelinde ihtiyaca binaen üretilen malın toplam değiştirme değeri kadar artmayan, eksilmeyen bir para değeri karşılığı para vardır. 


Transfer emek karşılığı olan bu para burjuva elinde biriktikçe, çalışanlar cenahında açlık, sefalet başlıyordu. Çalışmak için iş için birbirini eziyor, böylece kontrol ediliyorlardı.


Parası olan sırt üstü yatarken bir yandan da dişten artıran türedi zenginler, zenginliklerini sürdürmek için köklü burjuvazinin sömürü alanına ortak oluyorlardı. Böylece özel mülkiyetçi paylaşım savaşları ortaya çıkıyordu. 


Burjuvazi emekten çalarak, faiz, rant, komisyon, kar gibi sömürü enstrümanlarıyla parayı emer. Para kolektif gücü kontrol eder. Ve ortamda emilen para burjuva elinde birikir.


Böyle durumda çalışan kesimin elinde para olsun istenmez. Çünkü çalışan kesimin muhtaçlıkları burjuva elinde biriken parayla kontrol edilecektir. 


Heyhat bir kısım para da dişten artıran çalışan kesim elinde birikir. Parası biriken kişiler emek hayatı içinde çekilir. Emek hayatı içinde çekilen kişiler nedenle çalışan ve sömürülen kişi sayısı azalır.


Bu durumda "sen ağa, ben ağa; inekleri kim sağa" mantığı ortaya konacaktır. Burjuva elinde biriken para şişkinlik olarak görülmez. 


Ama boğazında artıran halkın elindeki para doğal olarak ve sömürücü köleci yasalar gereği servet değişimi "para şişkinliği-enflasyon" olarak görülür. 


Para şişkinliği nedeniyle yapılması gereken özel mülkiyetçi paylaşım savaşlarından birisi de para şişkinliğini(!) biriktirilmek istenen yoğurt gibi ekşitip kokutarak halkın elinde almaydı.


Burjuvaların para şişkinliği dediği türedi zenginliğin elindeki parayı paylaşım savaşı içinde almalarının bir yolu da "enflasyon ve burjuva enflasyon teorisiydi".

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar