Hemcinslerin Tarihi 3

03.01.2024

Grubun yük (istek) ve manyetik (etki) alanı vardır. Grubun yük ve manyetik alanı grubun üstel yapabilirliğidir. Grup üstekisi kendilikten bileşimlidir. Her bileşim yeni bir yapabilirliktir. 


Sosyal grubun gücü kendi grup zamanı içinde az çok günceldir. Her güncellenme olumlu ya da olumsuz anlamla kapasite artışı ve kapasite kullanımıyla akıllanmadır. 


Güncellik ya da akıllanma, sistemin belleği ve kapasitesidir. Yani her güncellenme kapasite artırımıdır. Ortak iş yapabilme gücü veya ortak iş yapabilme yeteneğidir vs.


Sosyal bileşimli güç, üssü durumlar ortaya koyar. Üssü durum içindeki bileşenler düzenleyici bir oluşturlar. 


Karşılıklı emeklerin değişe bilirliği üs sel ve düzenleyici durumlarda birisidir. Karşılıklı emekler değişimi; fırıncı, doktor, oto tamircisi, bilgisayar üretimi gibi süreçlerle kolektif zamanı parçalı yaparlar.


Güvenliği sağlama, açlığı giderme, barınma, sağlık, eğitim, iş gücü gibi üs sel durumlar içinde kolektif birim zamanlı iş gücünün, bağıl toplamları da vardır. 


Ortaklaşa sosyal grup gücü içindeki kişiler transfer güç birliği ile sayesinde birbiriyle "sağlama hareketi" ortaya koyarlar. 


Yine bir grup hareketinin transfer emeklerden oluşan üstel durumu içinde üretim ilişkisi, üretim hareketi ve üretim gücü gibi birçok bağ hareketi vardır.


Kolektif birim zaman tersten bir potansiyel enerjiye dönüşmekle artık zaman ortaya kor. Artık zaman içindeki kişinin her biri kendi keyfince oyun, eğlence türü merak giderici yeni bir yansıma durum içinde olurlar. Artık zaman yeni düşünce ve yeni eylem alanı açmanın olanağıdır. 


Artık zaman yaşantılarının kimi kontrolsüzdür. Kimi de disiplinedir. Artık zaman olumlu ve olumsuz deneyimleri tecrübe etmeye yeni bir alan açmanın olanağıdır. 


Artık zaman sosyal ve toplum sal sürecin ortaya koyduğu deney sel alanın ve deney sel hacmin birikim deposudur. Depo birikim kapasiteyi oluşturur.


Artık zamanlı kapasite içinde disipline veya disipline olmayan "araştırma, geliştirme" gibi AR_GE vardır. 


Artık zaman içinde ARGE türü merak giderici oyunlar vardır. Artık zaman içinde oyun severlik gibi ARGE ye neden olan amaçlı amaçsız oyun serbestlikleri, birer toplumsal olanaktırlar.


Üstel durumlu yansımalar içinde biyolojik yönelimli bileşimin gücü vardır. Doğal çevre bir hayat tarzıdır.


Çevrenin hayat tarzı üzerine besin gibi dışsal ve vücut içinde izole olup özelleşen işlevler kadar içsel belirleyiciliği vardır. Çevrenin oluşuma içsel, dış sal bir bileşim etkisi vardır. 


Kişiler grup gücünün öznel bileşimini oluşturur. Kişilerin içsel ve dışsal bir bencil oluşu vs. hep vardır. Artık kişi doğaya toplumun gücü ile müdahale etmektedir.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar