Her gören bir dem ferah yellerle gam-nâk oldugum

27.02.2017
 
 
Her gören bir dem ferah yellerle gam-nâk oldugum
 
Her gören bir dem ferah yellerle gam-nâk oldugum
Gussa vü şâdî gamından bildi bî-bâk oldugum
 
Hey öninde öldügüm yolında kurbân oldugum
Dâmen-efşân olma kapunda görüp hâk oldugum
 
Lâle-veş dâg-ı dilüm mihrünle eyler âşikâr
Tîg-i şevk ile seher gül gibi sad-çâk oldugum
 
Dest-bûsun el virüp irem mi ola ol deme
Ser-firâz olup yanunda sayd-ı fıtrâk oldugum
 
Mihr-i ‘ışkun feyzi birdür hikmet isti’dâdıdur
Tanlama a’dâya zehr-i ahbâba tiryâk oldugum
 
Bahr-ı şûr-ı pür-nemekdür ‘ışk ana düşmemledür
Mâsivâ âlâyişinden ‘Âşıkâ pâk oldugum
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar