Her kişi yâr aldıda der çinni hem, yalgannı hem,

06.04.2016
 
GAZEL 
 
Her kişi yâr aldıda der çinni hem, yalgannı hem,
Vah kim ul bâver qılur vâqani hem, böhtannı hem.
 
Cânga yettim, muhtelib ashâbıdın ul dilrebâ
Öyle kim könlümni aldı, kaş alsa canm hem.
 
Müdeiyler, böyle hemrâz olsalar yar aldıda,
Özge tutmaq f arzdur ölmekni, bel hicrânnı hem.
 
Söz dey ahırlar geh u bigeh, mahal u bimahal
Bes mahaldür terk qılsam mülk ü hânumânnı hem.
 
Çünki bağrım qanım köz yolıdın aqızdılar
Dem-be demdür kim suvaşturlar sorâser qannı hem.
 
Ey könül, dehr ehlige yok va'de u peymân dürüst
Nece küygün sen dağı, üz va'de peymânnı hem.
 
Hâşalillâh kim, Nevâî eylegey terk-i vefa
Bivefâ kâfirler alsa cânnı hem imânnı hem
 
Kaynak: A.Nevâi, "Mükemmel Eserler Toplamı", 2. cild, Nevâdirü'n-Nihâye divanı, Taşkent, 1987.
 

1

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar

Nahit Sadi Baysal

Nahit Sadi Baysal

4 years ago

beğeniniz için teşekkür ederim Hanifi