Her Şeb Ruhun Gibi Bize Bir Vech İle Togar

27.02.2017
 
 
Her Şeb Ruhun Gibi Bize Bir Vech İle Togar
 
Her şeb ruhun gibi bize bir vech ile togar
Bu şîveyi kamer de güneşden alur satar
 
Resm-i cefâ vü cevri niçe mahv ide sirişk
Sengîn-dilünde olmış o ke’n-nakşı fi’l-hacer
 
Geldün çü bâga rûy-ı ‘arak-rîz ile seher
Reng aldı lâle gül alınup jâle düşdi ter
 
Hattun irişeliden olupdur füzûn yaşum
Agıllanıcak ay ziyâde olur matar
 
Urdukça seng ‘Âşıka eyler du’â senâ
Taşlanmaz ol dıraht ki ol virmeye seme
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar