Hevâ-yı vasl-ı pehlûsı nesîm-i zülf-i reyhânı

27.02.2017
 
 
 
Hevâ-yı vasl-ı pehlûsı nesîm-i zülf-i reyhânı
 
Hevâ-yı vasl-ı pehlûsı nesîm-i zülf-i reyhânı
Birisi hazz-ı cismânî gıdâdur biri rûhânî
 
Sürinür sâye-veş yanınca üftâde olup cânum
Yürise serv-i âzâdum hırâmânî hırâmânî
 
Mahabbet ehli virmez zevk-i vasla şûr-ı hicrânun
Semender nâr-ı sûzâna degişmez âb-ı hayvânı
 
Seherlerde kabûl olan du’âlar hakkı Allâhum
İrişdür subh-ı rûz-ı vasl-ı yâre şâm-ı hicrânı
 
Çemende sâye-i şimşâd san nat’-ı pelengîdür
Güzeller ‘Âşıkâ ‘ıyş itmek içün sâye sultânı
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar