Heves-i sohbet-i cânân ile öldüm gitdüm

27.02.2017
 
Heves-i sohbet-i cânân ile öldüm gitdüm
 
Heves-i sohbet-i cânân ile öldüm gitdüm
İrmedüm vuslata hicrân ile öldüm gitdüm
 
Nâlişüm işide rahm eyleye öldüre diyü
Âh kim nâle vü efgân ile öldüm gitdüm
 
Bir yana ta’ne-i agyâr ile cânum çıkdı
Bir yana mihnet-i devrân ile öldüm gitdüm
 
Ne sorar derdümi ne hâlüme rahm eyler var
Dostlar hasret-i dermân ile öldüm gitdüm
 
Segler âsûde eşigünde vü ‘Âşık mehcûr
Âh kim gayret-i akrân ile öldüm gitdüm
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar