Heykel-i Rûh-ı Musavver Oldı Gûyâ Ol Dehân

27.02.2017
 
 
 
Heykel-i Rûh-ı Musavver Oldı Gûyâ Ol Dehân
 
Heykel-i rûh-ı musavver oldı gûyâ ol dehân
Hatt-ı reyhân ile yâkût ana yazmış hırz-ı cân
 
Altûn igneyle çıkarmak kasd idüp dilber gözüm
Eylemiş peykân-ı tîr-i cân-sitânın zer-nişân
 
Öldürüp agyârı reşk ile beni itdün helâk
İtdün ey hûnî yine bir demde kan üstine kan
 
Serv-i bâga ceyş-i ezhârun hücûmın bildirüp
Lâle sanma yir yir âteşler yakupdur bâgbân
 
Dikdi zülfün dilde sancak urdı gamzen câna zahm
‘Âşıka şimden gerü kıyma emân dilber emân
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar