Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır

10.04.2016
 
 
 
 
Hudâyâ Hudâlık sana yaraşır
Nitekim gedâlık bana yaraşır

Çü sensin penâhı cihân halkının
Kamudan sana ilticâ yaraşır

Şeh oldur ki kulluğun etti senin
Kulun olmayan şeh gedâ yaraşır

Şu dil kim marîz-i gamındır senin
Ana zikrin ile şifâ yaraşır

Şu kim dürr-i gufrânın almak diler
der-i gamın bahrine âşnâ yaraşır 

Eğerçi ki isyânımız çok durur
Sözümüz yine Rabbenâ yaraşır 

Ne ümmîd ü ne bîmdür işimiz
Hemân bize havf ü recâ yaraşır

Eğer adl ile sorarsan Adlî'yi 
Ukûbettir ana sezâ yaraşır

Ben ettim anı ki bana yaraşır 
Sen eyle anı kim sana yaraşır

Şu günde ki hiç çâresi kalmaya
Ana çâre-res Mustafâ yaraşır 

(Divân-ı Adlî, Millet Ktb., nr: 274, vr.1b)
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar