İçe Açık Dışa Kapalı 2

30.10.2016
Doğada sağlama şartlarının dayattığı beslenme korunma gibi ana belirleyici oluşun kısıtlı şartları nedenle totemi alan sınırlı sayıdaki totem nüfus aitlerine içe açık olan bir girişmeydi. Bu girişme içinde nesli sürdürme ve cinsel temasta bulunmanın akıllılığı ve mantıkiliği vardı.
 
Şimdi totem mesleki üretim ilişkilerinin, farklı totem meslekli kullanım değeri olan ürünleriyle takas yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle totem grubun kendi dışıyla temas etme zorunluluğu ortaya konmuştu. Eski sürecin mantıkiliği ve akıllılığı olan dışla temas etmeyeceksin kuralı şimdi dışla temasa dönüşmekle yeni süreç şartları karşısında, tam bir sürtünme dirençli, firen etkisi olmuştu.
 
Totem dönem içindeki kendi dinamizmiyle iç cinsel temas öngörülü mantıkçılık anlayışı dıştaki gruplarla cinsel teması yapmayı yasaktan tabu kıldığından bu yasak; totem mesleklerinin dıştakilerle temas etmeyi zorunlu kıldığı gerçeklik karşısında dışla temas etmeye açık açık bir ayak bağı oldu. Totemi tabu, şimdiki yeni sürecin girişmesi karşısında dışla temas edilmesine karşı kendi şartlarının mantığıyla; müthiş direnç gösteren, gerici bir tutum olmuştu.
 
Oysa yeni olan ön ittifaklı girişmeler dıştaki gruplarla temas etmeyi zorunlu kılıyordu. Yeni temasın mantığı; eskisi gibi dışarıda olanlara dokunmama değil, aksine dokunmaydı. Totem dönem şartları içinde mantıklı gelen ve akıllıca olan iç cinsel temas şimdiki ön ittifaklı yaşam girişmesi içinde akılsızca mantıksızca geliyordu.
 
Totemi yapı içinde akıllıca ve mantıklıca olan iç cinsel temas (şimdiki deyimle ensest) ön ittifaklı süreç içinde yasaklandı. Cinsel temas ve üreme; dıştaki kişilerle kurulan temasların meşru olmasıyla ortaya kondu. Ön ittifak dışa açık olan cinsel temasın dışa açılım kılınmasıyla, temasçı girişmelerin başlatılmasıydı.
 
Totem dönemi yaşayan totemi kişilere kendi içlerindeki cinsel ilişkilerinin ensest ilişki oluşla görülmesi olanaksızdı. İç cinselliğin totemimizce ensest ilişki olarak görülebilmesi için dıştan temas eder şartların bir değiştirici bir dönüştürücü oluşla ortam salınımı içine katılım vermesiyle ancak iç üremeli bu anlayış ensest görülmekle mantıki ve olası olabilirdi.
 
Elbette ki dışla olan temasa onay vermekle katılımcı olan şartların alan etkili topaklanması içindeki seçilileri de, çok farklı olacaktı. Artık bir totem tabu mantığı olan eski tabu, kıymet değildi. İmanın şartları olan ön ittifaklı tevhit yeminleri olan yeni ve sentezi mantık, yükselen yıldızla kutsanma olmuştu.
 
Ön ittifaklar çok sağlam olmasıyla bir zamanların şaşmaz aklı, şaşmaz mantığı ve şaşmaz yaşam tarzı olan bir önceki süreci, çok yönüyle tersine çevirmişti. Neden?
 
Çünkü ön ittifaklar, totem döneme göre; totem dönemin içinde olduğu doğada sağlamanın kıtlığını ve zorluğunu aşmıştılar. Ön ittifaklar totem dönemin kıtlık ve zorluklarını geride bırakmışlardı. Ön ittifakın içinde olunmasıyla; geride kalan totem şartların desteklediği totemi aklı ve totemi mantığı ayakta tutan totemi şartlar ortada kalkmıştı. Böylece totemilik; totemi aklın ve totemi mantığın görünür yansımasını ortaya koyan kendi totemi desteklerinden yoksun kalmıştı.
 
Yani yeni olan ön ittifak içindeki şartlar ve kayıtlamalar; totem dönemle aynı şart ve kayıtlamalar değildiler. Ön ittifaklar; totem dönemle aynı olmadığı için aynı aklın ve aynı mantığın yansımalarını veremiyordular. Ön ittifaklar üreten totem meslekli birçok grup yapılarının bir arada girişen senteziydiler. Bu neden ile ön ittifaklar çok daha fazla sayıdaki nüfusu besleyip; barındırıp; yapının güvenliğini sağlıyordu. Ön ittifaklar her bakımdan salınımı büyütmekle doğa karşısında üretim yapma gücünün "çok çok büyütülmesiydi".
 
Bu nedenle ön ittifakı şartlar ve kayıtlamalar bambaşka süreçlerin kotarılması  ile kendi salınımlı modülasyonlarını verecekti. Bu nedenle ön ittifaklar; içe açık dışa kapalı olmasıyla akıllı, mantıklı kılınan temel totem yaşayışını kendi dinamik şartlarıyla mantıksız ve akılsız kılmakla cinselliği içte kapalı; dışta açık hale getirdiler. Bu nedenle ön ittifaklar tarihte ilk kez dışa açık olan, açık toplumlardı.
 
Ama şunu da unutmayın ki ön ittifakın dışa açıklığı; henüz ittifaka katılan totem grupların ittifak içine alınması olmaktan ibaret olmakla bir dışa açılımdı. ittifaka katılan gruplar bir totem gruba göre o totem grubun kültürce dışındaki şartları olmasına binaen ön ittifak kendi ittifaki grubunu dışa açılma oluşla söylüyordu.
 
O aşamada dışın anlamı buydu. Ön ittifakın dışı yine tabuydu. Bir ön ittifak dıştaki başka bir ittifaklara karşı bir süre henüz kapalıdır. Kendi dışına kapalı olan ön ittifak ancak; talan ya da ticaret veya köleci ilişki gibi ganimetçe nedenlerle başka ittifakların dış olmasına kapalı olmayı giderek tavsayacaktı.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar