İçek Nedir

30.01.2018
 
 
 
 
İçek
 
Fransızca:   i nfixe
İNGİLİZCE:   Infix.
Almanca  :   infix
 
 
Osmanlıca:       
 
Kelime türü:   İsim –-  Dilbilimde bir terim
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ:   
 
TANIMLAR
 
Sözcüğün içyapısına giren ek.  Bu tip ekler,  Türkçenin de dâhil olduğu sondan eklemeli diller de bulunmaz. İç ek bükünlü diller ile iç ek alabilen dillerde bulunur.  Türkçede kökler sabittir. Ve kök üzerine kökten sonra gelen ekler alabilir. Bükünlü ve iç ek alabilen dillerde kök, kendi içine ekler alabilir. Kelime kökleri içlerine ek alıyorsa buna iç ek denir
Türkçede içek yoktur:
 
Arapçada:
slm:  ( kök) selam, selim, salim, islam
şkr ( kök)  şakir, şükür, şükran, teşekkür, şeker , şekere,
ktb( kök) : kitap, katip, kütüp, mektup, küttab, mektep
 
Latincede Vincere (yenmek) , victoria (zafer)
 
 sözcüklerindekiiçekler gibi.

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar