İlâhî Dâg-ı ‘Işkun İsterüm Dilde Çerâg Olsun

27.02.2017
 
 
İlâhî Dâg-ı ‘Işkun İsterüm Dilde Çerâg Olsun
 
İlâhî dâg-ı ‘ışkun isterüm dilde çerâg olsun
Bu kül öksüzi anunla uyansun od ocâg olsun
 
Ölicek zeyn idün nergisle gülle kabrüm etrâfın
O servün reh-güzârından yana tâ göz kulag olsun
 
Tecellî-i cemâl-i dilbere hep cilve-gâh olsun
Ser-â-ser cân u dil âyîne-âsâ dâg dâg olsun
 
Sunup bir câm-ı zehr-âlûd-ı hecri telh-kâm itdi
Lebünden dâdumı alur benüm hünkâr sag olsun
 
Belâ kûhına saldı berg-veş bâd-ı hazân-ı gam
Bahâr-ı hüsnüni ‘arz it ana tag üsti bâg olsun
 
Yürürken fârig ü âzâde vü âsûde ey ‘Âşık
Bir özge derde düşdüm işidenlerden ırag olsun
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar