İNSANLIK KARNEMİZ

23.03.2020
İNSANLIK   KARNEMİZ
Bir   virüse    teslim   oldu  Türkiye
Aczimiz   işte   bu ,  anlayın   artık
Sağlık    için   evde   kalın  Türkiye
Allah'ın     sınavı     düşünün   artık.
 
Dünyanın   başına   bu   belâ   neden
Kader mi? ceza mı? biraz düşünsen
Helâk  olmuş  kavmi  okuyup  bilsen
Kur'an'ı     okuyup    ibret    al   artık  .
 
Üç   kıtaya   hakim  ne   hale   geldik
Kur'an ve sünnete  düşman kesildik
Çağdaşlık  uğruna    dini    terk  ettik
Dini        hayatını       sorgula     artık.
 
İmanımız      dilde     kalbe     inmedi
Gençlik   Allah  korkusunu   bilmedi
Beyinsizler      aramızda       bitmedi
Dostunu  , düşmanı    ayırdet   artık.
 
Dini  yaşamı    üç   aylarda     sandık
Camiye    kandil     geceleri     vardık
Namazı ,  orucu      şekle     bağladık
Âhiret    hesabı        verirsin       artık.
 
Geliniz  nasuh  bir    tevbe   edelim
Tagutu   bırakıp   Hak'ka    dönelim
Dersimizi  aldık    Mevlâm   diyelim
İnsanlık   karnemiz   bakarsın  artık.
         Çan  23  Mart  2020

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar