İtlerün yâr u enîsüm âsitânun meskenüm

27.02.2017
 
 
İtlerün yâr u enîsüm âsitânun meskenüm
 
İtlerün yâr u enîsüm âsitânun meskenüm
Devletünde şimdi şâhum begligüm vardur benüm
 
Saglıgumda kon beni hâlüme kan aglayayum
Bir garîbem mâtemüm idüp kılayum şîvenüm
 
Cism-i ‘uryân âteş-i ‘ışka semender olalı
Oldı oddan gönlek egnümde benüm pîrâhenüm
 
Künc-i gam tîr ü fetîl zahm u dâg-ı sînedür
Bag u râgum serv-i şimşâdum gül ile sûsenüm
 
‘Âşıkâ dâmânına yüz sürmege yok dest-res
Âsitânında meger anun gubâr ola tenüm
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar