İttifaklar Birer Referans Noktasıydı 82

28.10.2022

Örnek olarak söylediğimiz ilk kolektif alan içinde beş temel baskı sayıldı. Beş baskı demek ilk kolektif alanların bu beş baskıya göre karşılıklı düzenlenme (organze olma) içine girecekleri demekti.

 

Bunlardan gözcüler, çocuk bakıcıları, barınma alanını koruyan nöbetçiler gibi organizasyonlar temelde savunmacı ya da güvenlik kaygılı duyguların türevleriydiler. İlk kolektif alanlar beş ayrı organizasyonla, beş ayrı iş görevine dönüşecekti. Her bir iş organizasyonu kolektif alana sinerjiydiler (görevdeşlikti).

 

Tekil durumla davranan kişilerin üzerinde beş baskı vardı. Tekil kişi kolektif alan içine gelince bu beş baskı tekil kişi üzerinde kalkmıyordu. Tekil kişi üzerindeki bitişik zamanlı beş baskı ilk kolektif alanlar içinde birbirine bağlı kalmak koşuluyla ayrışıp, birbirine göre beş tane organizasyonu oluşturacaktılar.

 

Böylece kolektif alanın içinde beş ayrı organizasyon oluşmuş oluşacaktı. Bunlar 1 avcı toplayıcılar organizasyonu. 2 Güvenlikçiler organizasyonu. 3 Bakıcılar organizasyonu. 4 Dinlenme hizmeti veren nöbet organizasyonu. 5. olaraktan da barınağı kullanıma hazır tutup, barınağın korunup kollanması olan hizmetler organizasyonuydu.

 

Kolektif alan içine gelen kişi üzerindeki bitişik zamanlı beş parçalı baskıdan sadece biri tek baskı o kişi üzerinde kalıyordu. Diğer dört baskı diğer dört ayrı görev organizasyonlarına tek tek pay ediliyordu.

 

Tekil zamanlı davranışlarıyla olan kişi totem alana gelince üzerindeki bitişik zaman, beş paçalı zamana ayrışıyordu. Ve beş parçaya ayrışan bu beş parçalı zamana komün (totem alan) tek tek isim verecekti. Böylece kişi üzerinde bitişik zamanlı kişi davranışları komün içinde ayrışmakla ilk yaratılış başlıyordu. 

 

Yaratılışın ikinci aşaması yine komün dediğimiz totem alan içinde olacaktı. Birinci ayrışma kişi üzerindeki bitişik zamanlı durumların ayrışması iken İkinci ayrışma kolektif alanlı boş zaman etkinliği içinde doğan üreten ilişkiler etkili ayrışma üzerinde etkinlik aşamalarını isimlendirmeydi.

 

Artık doğadaki meyve ile bahçede yetiştirilen karşılık emek değeri olan meyve diğerinden ayrışmıştı. Doğadaki sebze meyve tasarrufu bitişik zaman algısıyla kavranmıştı. Bahçedeki sebzesinin bir ekim, dikim söküm aşaması olmakla üretimin isimlendirilen safhaları birbirinden ayrışmakla yaratılmıştı.

 

İttifaklarla birlikte totem alanlı ayrışma ve isimlendirme içine başka bir kullanım karşılığı kolektif emek girmişti. Örneğin, bir grubun buğdayına karşılık diğer grubun kumaşı birbirine karşılık emek olmuştu. 

 

İttifakı düzeyde ayrışma ve isimlendirme kolektif alanla üçüncü bir ayrıştırma ve isimlendirme aşamalı üçüncü bir yaratılıştı. Bu yaratılış fiziki çevrenin sosyal çevre olarak ayrıştırıp isim verme yaratmasıydı. 

 

Kolektif bir alanın çevre coğrafyası gruplar arası ilişkiye göre yer-gök ve yerde gökte oturanlar diye ayrışıp isimlendirilmişti.  Aşağı-yukarı; sağ sol diye belirtilen yönler aşağıda yukarıda olanlar. Sağın adamı solun adamı diye gruplar üzerinde coğrafya alanları hem isimlendirilmiş hem ayrıştırılmıştılar.

 

Böylece ittifakı girişmeler üzerinde üçüncü bir ayrışma, düzenlenme ve isimlendirme yaratılması ortaya konmuştu. İttifaklar arasında sosyal ve totem mesleki üreten ilişkiler düzeyinde ayrışma ve isimlendirme yaratması da ortaya konmuştu.


 
İttifakı bitişik zaman sosyal düzlemde yeme, sofra düzeni, giyim kuşam tarzı kültürel isimlendirmeli bir kültürel ayrışmanın yaratılışıydı. Hem de totem meslekli kâfirler (ekiciler-tohumu toprakta gizleyiciler) kunduracılar, hallaçlar, dülgerler, demirciler gibi isimlendirme ve ayrışma yaratılmasına uğramışlardı.  

 

Ayrışmalar ve isimlendirme yaratılışla gelişen süreçler ittifaklar oturana kadar tekrar tekrar devam devam eden çevrimler bir isim verme ve bir ayrışma süreçleri olarak yaratılışa devam edecekti. 

 

Bitişik zamanlı tekil kişi yaşamına göre ilk kolektif alan ayrışmalı yaratılışa göre belirtilen anlama ve algı şu demekti. Avcı toplayıcı ayrışmalı organizasyon üzerinde sadece "avcı toplayıcı olma görevi" kalacaktı. Diğer beş baskıdan ikincisi olan güvenlik kolektif alandaki savunmacı üzerine yüklenecekti. 

 

Üçüncü baskı olan "barınma alanının korunması" işi de bekçiler diye ayrışan isimli organizasyonun üzerine yüklenecekti. Dördüncü baskı olan "yavru ile ilgilenme" baskısı da bakıcılar diye isimleşip ayrışan düzenlenmeli organizasyon üzerine yüklenecekti.

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar