Kaf u Nun Hitabı İzhar Olmadan 1

30.10.2016
 • Kaf u Nun Hitabı İzhar Olmadan 1

 • Kafi nun hitabı izhar olmadan
  Biz bu kainatın iptidasıyız
  Kimseler vasıl-ı didar olmadan
  Biz Kabe kavsinin eviddasıyız

  Yokken Adem'le Havva alemde
  Hak ile hâk idik sırr-ı mübhemde
  Bir gececik mihman kaldık Meryem'de
  Hazreti İsa'nın öz babasıyız

  Bize peder dedi tıfl-ı Mesiha
  Rabbi erini diye çağırdı Musa
  Lenterani diyen biz idik amma
  Biz Tur-i Sina'nın tecellasıyız

  Küntükün sırrının olduk agahı
  Aynel-yakin gördüm Cemalallahı
  Ey hoca bizdedir sırr-ı ilahi
  Bektaşi Veli'nin fukarasıyız

  Zahide şanımız inna fetahna
  Harabi Kemter'i serseri sanma
  Bir kılı kırk böler kamiliyiz amma
  Biz Balım Sultan'ın budalasıyız

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK:      Seyid Seyfi Sarısaltık
  DERLEYEN :  1936'da Ferruh Arsunar derlemiştir. 
  YÖRE :    Tunceli, Hozat'a aittir. 
  Notaya Alan
  TRT Rept. No::  :  
  KAYNAKÇA: Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, F.Arsunar, Elaziz Halkevi Neşr. s. 6, 1937, s. 16. 
 • Nefes.
 • Kaynak kişi, Hozat Karacaköy'den 55 yaşındaki Seyid Seyfi Sarısaltık Dede'dir.

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar