Kalk Gidelim Şazo

31.10.2016
 • Kalk Gidelim Şazo

 • Kalk gidelim Şazo
  Orman bağlarına
  Toplayalım mori Şazo
  Razeke üzümü

  Götürelim mori Şazo
  O hayin anana
  Yandi Kumanova
  Tutuştu Preşova
  Üsküp'ün içinde
  İdriz Bey hovarda

  Bina bina mori Şazo
  Yüksek çardaklara
  Korkarım bire Oga
  Nalınlar koyacok
  Belim kırılacok

  Yandi Kumanova
  Tutuştu Preşova
  Üsküp'ün içinde
  İdriz Bey hovarda

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK KİŞİ:  Cahit Öztelli
   DERLEYEN: -  
  YÖRE :    :   Makedonya, Üsküp'e aittir.
   Notaya Alan:   
  TRT Rept. No: :   
  KAYNAKÇA.
 • Evlerinin Önü - Cahit Öztelli, s.779. 
 •  

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar