Kaşına Vesme Çekdi Yine Yaykarası Var

27.02.2017
 
 
Kaşına Vesme Çekdi Yine Yaykarası Var
 
Kaşına vesme çekdi yine yaykarası var
Gözine sürme çekdi ‘aceb kime yası var
 
Turmaz söger kulagına tolduru tolduru
Câmun surâhî ile ‘aceb mâcerâsı var
 
Zülfüne cîm ü kaşuna râ dimez ehl-nazm
Kimün senün cemâlüne çûn u çirâsı var
 
Kandaysa Ka’be-i derine togrıdur yolın
Kimün ki sıdk-ı dil gibi kıble-nümâsı var
 
Hakkâ budur ki câna degerdi metâ’-ı ‘ömr
‘Âşık hemân bu ‘aybı sonında fenâsı var
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar