Kim nazar etdi hemân ey büt-i gül-rû sana

18.09.2017
 
 
Müfteilün fâilün müfteilün fâilün
 
1 Kim nazar etdi hemân ey büt-i gül-rû sana
Âşık-ı zâr oldu çün bülbül-i hoş-gû sana
2 Bâğ-ı cemâlinde bir serv-i sanavber gibi
Başka letâfet verir ol kadd-i dil-cû sana
3 Sanasın olmış şehâ turra-i müşkîn-ter
 Sahn-ı çemenden gelip sünbül ü şebbû sana
4 Böyle perîşân seni gördüm aceb ey gönül
Yine ne sihr etdi ol gamzesi câdû sana
5 Hâle gibi ol mehi her gece Meşhûriyâ
Çekmez isen sîne-i vasla eğer tü sana
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar