KİŞEN- ZİNCİR

18.08.2016
 
KİŞEN
 
Kişen, gevdemdeki izler, bugün hem bitgeni yokdır?
Temir barmaklarınnın dağı, bütkül ketgeni yokdır!
Ne mCıdhiş, ne savuk-menhus, ne kızğanmas kuçağın bar!
Beşer tarihinin her bir safhasında kanlı dağın bar!
Yumulmas közlerinnin her biri bir elni kahr eyler,
Fakat, bir barlığundır kim, bütün barlıknı zehr eyler!
Kılıç birlen senin erkinde köp yıllar kalıb ketdim ...
Fakat, her tebrenişden kutulışlıknı ümid etdim.
Kişen gevdemdegi dağın henüz hem bitgeni yokdır,
Fakat, bütkül kutulmakka ümidim endi artıkdır! ...
 
Taşkent, 15 Sentabır 1922
 
Doç. Dr. Timur Kocaoğru J 5
 
 
ZİNCİR
 
Zincir, gövdemdeki izler, bugün de bitmiş değildir!
Demir parmaklarının yarası büsbütün gitmiş değildir!
Ne müthiş, ne soğuk-uğursuz, ne iğrenç kucağın var!
insanlık tarihinin her bir safhasında kanlı yaran var!
Yumulmaz gözlerinin her biri bir ülkeyi kahreder,
Yalnız bir varlığındır ki bütün varlığı zehreyler.
Kılıç ile senin hakimiyetinde uzun yıllar kaldım ...
Yalnız her kımıldanışdan kurtulmayı ümit ettim.
Zincir, gövdemdeki yaran henüz bitmiş değildir,
Ancak, büsbütün kurtuluş ümidim şimdi fazladır!. ..
 
;qaşkent, 15 Eylül 1922
 
 
https://dergipark.ulakbim.gov.tr/tdded/article/viewFile/5000132877/5000121726
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar