Könlüm içre derd ü gam evvelgilerge ohşamas,

06.04.2016
 
Gazel 
 
Könlüm içre derd ü gam evvelgilerge ohşamas,
Kim ul aynın hecri hem evvelgilerge ohşamas.
 
Ni sitem kim qılsa, rahmi mahfî irmes zimnide
Emdi qılsa her sitem evvelgilerge ohşamas.
 
Demeniz Şirin ü Leylî anca bar hüsn içre kim,
Hubluqda ul sanem evvelgilerge ohşamas.
 
Cevridin irdi elemler emdi tutmış özge yâr,
Ölmişem kim bu elem evvelgilerge ohşamas.
 
Işq arâ Ferhâd ile Mecnûnga ohşatman meni
Kim bu sevdâ-yı dicem evvelgilerge ohşamas.
 
Köyinin ihrâmıdın könlümni men' itmen yene,
Kim ana azm-i harem evvelgilerge ohşamas
 
Ey Nevâî, qılma Cemşid ü Feridun vasfı kim,
Şâh Gâzîge kerem evvelgiîerge ohşamas.
 
Kaynak: A.Nevâi, "Mükemmel Eserler Toplamı", 2. cild, Nevâdirü'n-Nihâye divanı, Taşkent, 1987.
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar