KÖNLÜM

06.11.2016
 
KÖNLÜM
 
 
Ne ağlarsan, ne sızlarsan,
Bir derdi beş olan könlüm?
Axırda1 zünnar2 bağlarsan,
Qeme yoldaş olan könlüm.
 
Bir yar gelir obasından,
Alım derd ü belasından,
Çerx-i felek3 badasından,
İçib serxoş olan könlüm
 
Abbas ağlar arsız arsız,
Dünya olub e'tibarsız,
Deyirdin dözerem yarsız,
Döz,4 bağrı daş olan könlüm.
 
1. sonunda 2. kuşak 3. feleğin çarkı 4. tahammül et, dayan, katlan
 
 
https://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10895,tufarganliasiqabbaspdf.pdf?0
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar