Köroğlu'nun Bir Atı Var Dırahşan

05.11.2016
 • Köroğlu'nun Bir Atı Var Dırahşan

 • Köroğlu'nun bir atı var dırahşan
  Benim adımı sorarsan Hurişan
  Boli begi ben Köroğlu değilim
  Elli yüz yaşına girsem yine babali emirem

  Köroğlu'nun bir atı var doğri
  Babamın adını sorarsan Ali
  Vallah billah ben Köroğlu değilim
  Elli yüz yaşına girsem yine babalı emirem

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK:  
  DERLEYEN :    1936'da Ferruh Arsunar derlemiştir.
   YÖRE :  Tunceli, Hozat'a aittir. 
  Notaya Alan
  TRT Rept. No::  : 
  KAYNAKÇA:  Tunceli-Dersim Halk Türküleri ve Pentatonik, Ferruh Arsunar, Elaziz Halkevi Neşriyatından sayı 6, 1937, s. 13. 
   
 •  Dırahşan, parlak; Hurişan, Ruşen'dir (Köroğlu'nun esas adı Ruşen Ali'dir) 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar