Kudreti var evliyanun kudreti.

24.02.2019
 
Kudreti var evliyanun kudreti.
Taşa dil verür dilerse kudreti.
 
Mu’cizatı Musa’nın âhir â’yan.
Ejderha kıldı asâyi bîgüman.
 
Kurdet-i Hakk’dur eğerçi bîgüman.
Musa dilinden olurdı ol heman.
 
Musa’ya Hakk’dan verilmişti rıza.
Kim ne dilerse olaydı ol asâ.
 
Evliyayı sanmakim ol serseri.
Her sözü söyler dilinde serseri.
 
Gördüği ilmdür levh üzre yakiyn.
Söylediği onun ey Sultan-ı diyn.
 
Gördüğün söylenene Hakk’dan günah.
Olmaya kim Evliyadur bî günah.
 
Evliya’dur Hakk’ı herşeyde gören.
Evliyâdan irdi hem Hakk’a eren.
 
Bilmek gerekdür kim şimdiki demde
Kudret evliyanundur.
 
Akşemseddin, Makâmât’ül-Evliya, Vrk. 188b- 189a.
 
M. Ali YILDIZ AKŞEMSEDDİN’İN MEŞHUR ESERİ  MAKÂMÂT’ÜL-EVLİYÂ’NIN İÇERİĞİ
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar