Kûh-ı endûh-ı ‘ınâdur görinen baş degül

27.02.2017
 
 
Kûh-ı endûh-ı ‘ınâdur görinen baş degül
 
Kûh-ı endûh-ı ‘ınâdur görinen baş degül
Ebr-i bârân-ı belâdur karadan kaş degül
 
Ko elünden leb-i câm agzuna düşmez sûfî
Mey-i gülgûn didigün sen yiyecek aş degül
 
Bir el önürdi ‘adem deştine götürdi ayaà
Gördi Mecnûn bana ‘ışkunda ayakdaş degül
 
Cân eridür şeb-i zülfünde yanan ‘âşıklar
Gözlerinden bu revân olup akan yaş degül
 
Gerd-i râhunla cilâ vireli ‘Âşık gözine
Künbed-i çarh ana dâne-i haşhâş degül
 
 
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar