La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar

06.11.2016
 • La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar

 • Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bindiği cansız duvar
  Mazhar-ı nur-ı Ali'dendir o yol ona yadigar
  Nara-i Düldül ederdi arş-ı alada karar
  Sad hazere bin kafiri bir narada etti şikar

  Dedi arslanım Ali'dir kudret ile girdigar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  Koydular başın ol şahın Kerbela meydanına
  Bastılar parmakların ol şah Hüseyin'in kanına
  Vurdu Şimr ü yezitler ol şahımın gerdanına
  Yakışmazdı bu hakaretler ol şahın şanına

  Düşmeden kanı yere ol demde çağırdı Gaffar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  Emr-i Hak'tan Hasan'la Hüseyin oldular şehid
  Ağlaşıp melekler gökte döktüler matem-i şedid
  Biz de evlad-ı Resul'üz eyleriz matemi cedid
  Ol yezid Mervan'ı Hak etsin cenabından baid

  İns ü cin gökte melekler Hakk'ın arar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  İşidip bu hali cennet ehli geydi kareler
  İki cihan serveri açtı derunumda yareler
  Nur-ı Hakk'a karışıp gitti ol demde mehpareler
  Haşre dek kan ağlasın ol aşık-ı avareler

  Bu muhabbet şemidir haşre dek böyle yanar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 •  

 • TÜRKÜNÜN KÜNYESİ
  KAYNAK KİŞİ:        Hasan Usluaşık
   DERLEYEN: -27.07.1989 tarihinde Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi Terzidere köyünde Hüseyin Yaltırık tarafından derlenmiştir.
  YÖRE :    :    Kofçaz
   Notaya Alan:   
  TRT Rept. No: :
  KAYNAKÇA.Trakya Bölgesinin Tasavvufî Halk Müziği, Hüseyin Yaltırık, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002. 
 •  
 • Mersiye.  

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar