Leb-i handânuñ ile kılduñ yâd

29.06.2016
 
Leb-i handânuñ ile kılduñ yâd
Eyledüñ mürdelerüñ rûhını şâd
 
Beni yâd eyledüñ ihyâ itdüñ
Öldiler gitdiler ammâ hussâd
 
Tîg-i hecrüñle ber-â-ber kıldı
Nâvek-i gamzelerüñ zahmı ziyâd
 
Yüri ey serv-i ser-efrâz yüri
Kad-i bâlâña irişmez şimşâd
 
Kâmetüñ kullugına düşmeyicek
Olmadı serv-i hırâmân âzâd
 
Bâkîye emr nedür sultânum
Saña kul oldı mutî’ ü münkâd
 
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar