Leb-i nâzik-teri berg-i gül-i terden mi aceb

18.09.2017
 
Feilâtün feilâtün feilâtün feilün
 
1 Leb-i nâzik-teri berg-i gül-i terden mi aceb
 Yoksa gül-şekkeri yâ kand-i diğerden mi aceb
2 Cilvegeh etdi derûn-ı sadef-i bahr-ı dili
Gam-ı mihri o bütün cins-i güherden mi aceb
3 Dâmen-i sünbüli-i çarhı eder gülgülî-renk
Çekdiğim âh-ı seher hûn-ı ciğerden mi aceb
4 Kûşiş ü sa'yimle kâbil-i tebyîz olamaz
Bu siyâh-kâri-i bahtım hat-ı serden mi aceb
5 Sözlerin çâşnî-i kandi verir Meşhûrî
 Kilk-i müşkîn-rakamın nây-ı şekerden mi aceb
 
Yaşar AYDEMİR-Halil ÇELTİK, MEŞHURÎ DİVANI (Tenkitli Metin), T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3196 KÜLTÜR ESERLERİ, Ankara 2009
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar