Lebüne benzemege goncede güftâr gerek

27.02.2017
 
Lebüne benzemege goncede güftâr gerek
 
Lebüne benzemege goncede güftâr gerek
Servde kaddüne öykünmege reftâr gerek
 
‘Azm-i kûy-ı ‘adem itdüm n’ideyim cân u dili
Sâlik-i râh-ı Nebî yolda sebük-bâr gerek
 
Kişi zevk eylemege lezzet-i ‘ışkı cândan
Kendi pür-sıdk u safâ yârı cefâ-kâr gerek
 
Dûd-ı dil penbe-i dâg ile yeter dâg u kabâ
‘Işk abdâlına ne câme ne destâr gerek
 
‘Âşıkâ tâze cünun u yeni cânânun var
Yine mecmû’a-i ‘ışka bize astâr gerek
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar