Mest-i nâzım sıklet-i bûs u kenâr etmem saña

04.04.2016
 
 
Gazel
 
[10]
 [fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün]
 
 1 Mest-i nâzım sıklet-i bûs u kenâr etmem saña
 Bezm-i ‘ayşı mâye-i renc-i humâr etmem saña
 
 2 Seng-i âzârıñla mînâ-yı dilim etdiñ şikest
 Bilmiş ol ancak a zâlim inkisâr etmem saña
 
 3 Teşne-leb kalsam da bu gülşende ey ebrû-siyeh
 Lâle-veş ‘arz-ı derûn-ı dâg-dâr etmem saña
 
 4 Ey felek bîhûde gösterme hamîde kaddiñi
 Minnetim yok kıl kadar teklîf-i bâr etmem saña
 
 5 Feyz-i Hak gibi degildir hâside dersem nola
 Vehbîyim Vehbî nice ben iftihâr etmem saña
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 

0

1

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar