mest iken ol muġ-beçe açdıḳda gördük s-nesin

04.02.2018
 
[fā˓ilātün / fā˓iātün / fā˓ilātün / fā˓ilün]
 
1 mest iken ol muġ-beçe açdıḳda gördük s/nesin
görmemişdik öyle bir ṣāf/ Fireng āy/nesin
2 dāne dāne ḫāl-i ruḫsārıŋ ġıdā-yı rūḥ iken
ç/n-i zülfüŋde nihān etme o mürġüŋ ç/nesin
3 ş/şe çekdirmiş işitdim zāhid-i m/nā-şiken
ḳanını içmiş de almış ābg/ne k/nesin
4 ˓āḳıle lāyıḳ mı ferdāyı ferāmūş eylemek
fikr-i şenbih ṭıflıŋ eylerken tebāh āz/nesin
5 Vehbiyā rif˓at bulanlar z/ver-i ˓irfān ile
aṭlas-ı çarḫa degişmez ḫırḳa-yı peşm/nesin
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YENİKALE, SÜNBÜL-ZÂDE VEHBÎ DÎVÂNI, Kahramanmaraş 2012
 
 
 

0

0

Yorum Yapmak için Kayıt Olun veya Giriş Yapın

Yorumlar